Om Segragymnasiet

Vision

Segragymnasiet skall vara det självklara valet för ungdomar som vill utbilda sig inom Lantbruk, Hästhållning och Djurvård. Vi skall arbeta nära verkligheten och eleverna skall få arbeta praktiskt redan från årskurs ett. Våra elever skall vara väl förberedda, med intyg och certifikat som branschen efterfrågar, för ett framtida yrkesliv inom de gröna näringarna. Vi är den lilla skolan som erbjuder trygghet, närhet och gemenskap både på skolan och på internatet.

Historik

År 1961 startade Lantbruksskolan i Östra Ljungby med en 21-veckors kurs i traditionell lantbruksutbildning. Så småningom bytte man namn till Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby, och inför årsskiftet 1999 fick skolan en ny huvudman. Tidigare hade man hört till landstinget men nu skulle man kopplas till Klippans kommun. Vid den här tidpunkten var elevantalet inte så stort, skolan hade ca åttio elever, men redan 1998 planerade man för att öka antalet sökande till skolan. Då invigdes nämligen hästinriktningen och sedan startades en djurinriktning med fokus på hund hösten 2006. Hösten 2013 bytte skolan ägare och namn till Segragymnasiet som står för Styrka, Entreprenörskap, Gemenskap, Resultat och Anställningsbarhet. På skolan finns Naturbruksprogrammet med inriktning Lantbruk, Hästhållning och Djurvård

Ägare

Segragymnasiet i Östra Ljungby ägs av Sveriges Naturbruksgymnasium AB som i sin tur ägs av fyra lokala entreprenörer; Johan Bengtsson, Botvid Göransson, Henrik Nilsson och Fredrik Göransson.

Följ @Segragymnasiet för att få regelbundna uppdateringar från oss.

Bilder från Segragymnasiet