Ansökning

Så roligt att du vill söka till Segragymnasiet! Nu är det bara själva ansökan kvar och det sköter du antingen hemifrån eller tillsammans med din SYV på skolan, det är lite olika från skola till skola. Om du behöver hjälp eller har några frågor kan du alltid maila syv@segrag.se så hjälper vi dig.

Annars är det bara att antingen läsa mer på SKÅNEGY eller gå direkt till ansökningen. Du som bor utanför Skåne och Blekinge kan kontakta din SYV för att få reda på hur du söker i just din kommun. Ta med ansökningskoderna som du hittar längre ner när du pratar med din SYV.

Du som inte är ifrån Skåne och västra Blekinge och har sökt till Segragymnasiet får ditt ansökningsbesked lite senare än övriga. Du kommer att få ett brev med preliminärt antagningsbesked alternativt inloggningsuppgifter till din hemadress. Har du fler frågor så kan du kontakta gymnasieantagningen@helsingborg.se.

Lycka till med din ansökan och så ses vi till hösten!

Ansökningskoder

NBLAN-SGY-F Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk

NBHAT-SGY-F Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning

NBDJR-DSV-SGY-F Naturbruksprogrammet inriktning Djursjukvård

NBDJR-HU-SGY-F Naturbruksprogrammet inriktning Hund

Stiftelsen för Utbildning och utveckling inom skog och natur i nordvästra Skånes skogsbruksområde.

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall fördelas, dels till studerande för studier efter grundutbildning och dels till Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby för pedagogiskt utvecklingsarbete inom skog och natur. För att vara behörig sökande skall eleven genomgått en grundläggande gymnasieutbildning vid något av Naturbruksgymnasierna i Östra Ljungby eller Osby. Den studerande skall vid ansökan visa en skriftlig studieplan över sina genomförda och planerade studier, därtill med intyg styrka sin hemvist inom Skåne län.