Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk

PROFIL - Lantbruksdjur

PROFIL - Entreprenad

Naturbruksprogrammet Lantbruk

Här får du en fantastisk möjlighet att lära dig allt du behöver om modernt lantbruk, både när det gäller den praktiska hanteringen av fordon och redskap och den teoretiska grunden som ligger bakom ett effektivt och hållbart jordbruk. Växtodling ligger som en röd tråd under dina tre år här hos oss på Segragymnasiet, men du kommer också att få läsa om och praktisera i, moderna djurstallar ute i verkligheten. Vi har ett skoljordbruk som drivs av skolans elever, och där får du möjligheten att följa olika växtslags utveckling och skötsel under hela året. Lärare och instruktörer har stor erfarenhet av arbete och utveckling inom de gröna näringarna

Professionella praktikvärdar

Vi samarbetar med professionella praktikvärdar och en del av din undervisningstid kommer du vara ute på gårdar redan i årskurs 1. Det gör att du som elev får möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden. Du får din utbildning i samarbete med moderna lantbruksföretag med moderna maskiner och moderna djurstallar.

Certifikat och behörigheter som branschen efterfrågar

Du har möjlighet att ta ett antal kort och certifikat, exempelvis: Truck, lastmaskin, sprutcertifikat, motorsåg A och B, arbete på väg, heta arbeten, grävmaskin (entreprenadprofilen) eller seminkurs (djurprofilen).

En lysande framtid inom lantbruk

Efter tre år hos oss på Segra kan du så klart gå direkt ut och jobba inom lantbruket, men samtidigt finns det många spännande utbildningar att söka efter gymnasiet. Hos oss har du alltid möjligheten att läsa in högskolebehörighet för vidare studier inom bland annat djur och natur. Efter din gymnasieutbildning här hos oss, finns en rad möjligheter till fortsatta studier på universitet till exempelvis veterinär, lantmästare eller agronom.

– Det bästa är att se hur mycket eleverna utvecklas, både på praktiken och i klassrummet, och hur fort det går!

Dan Molin

Ansvarig för lantbruksinriktning
Tel: 076-119 51 80
E-post: dan.molin@segrag.se