Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Segragymnasiet

På Segra arbetar vi aktivt med förebyggande elevhälsoinsatser.
Rektor, internatföreståndare, skolsköterska, och kurator träffas varannan vecka.
Kontaktuppgifter finns under fliken medarbetare.

Frågor som Elevhälsan hanterar rör bland annat likabehandlingsärende, studieplansförändringar, närvaroarbete och anpassningar, mm.

Varje profession inom elevhälsan bidrar med sin spetskompetens för elevernas bästa.

Stöd och verktyg – En viktig del av elevhälsans uppdrag är att säkerställa att du får det stöd och de verktyg du behöver för att hjälpa dig att nå kunskapsmålen i de olika ämnena.

Dator – Alla våra Macdatorer innehåller blad annat Talsyntes, rättstavningsprogram och översättningsprogram.

Schoolsoft – Skolportalen Schoolsoft hjälper dig och dina vårdnadshavare att ha överblick över bland annat kursmatriser, schema, arbetsuppgifter, prov, samt kommunicera med personalen.

Inläsningstjänst – Alla elever får ett eget konto på Inläsningstjänst, där du på din dator eller din telefon kan lyssna på läroböckerna.

Extra anpassningar är en självklar del av undervisningen för att hjälpa och stötta dig att nå målen för dig som har behov av det. Extra anpassningar innebär exempelvis:
Muntliga prov – Hos oss har du möjlighet att få göra sitt prov muntligt. Kom ihåg att påminna läraren innan provtillfället.
Förlängd provtid – Hos oss har du möjlighet att få lite längre provtid om det behövs. Kom ihåg att påminna läraren innan provtillfället.
Hjälpmedel – Du kan alltid låna hörlurar om du vill lyssna på musik i din dator under lektionen. Kooshbollar finns för användning.

Läxhjälp – Läxhjälp ligger utanför ordinarie schema och är till för alla elever som vill arbeta med något, få hjälp och stöd eller komma ifatt med någon uppgift under pågående kurser. Vi anordnar något vi kallar för “pluggtimme” i internatets lokaler, och det är en möjlighet att i lugn miljö kunna sitta och göra ev läxor och annat.

Samtalskvällar – Som komplement till Schoolsoft erbjuder vi samtalskväll, vilket är ett tillfälle att boka in sig och prata med varje lärare i alla ämnen du läser. Det ger dig och dina vårdnadshavare en möjlighet att diskutera din studiesituation med varje undervisande lärare.