Våra inriktningar

Lantbruk

Vår utbildning är mycket bred, varvad med både teori och praktik alltså learn by doing. Kunskaperna fördjupas via ett nära samarbete med våra Utbildningsvärdar inom den gröna näringen.

Hästhållning

Gymnasieundervisningen bedrivs här i små klasser. Lärarna är välutbildade med lång erfarenhet och själva aktiva inom hästsporten. Du får en bred gymnasieutbildning och kunskap inom hästhållning, ridning (du rider varje vecka på välutbildade hästar).

Djurvård

Denna profil ger dig en stabil och grundläggande kunskap inom din valda inriktning både vad gäller hantering och förmågan att se djurens behov. Grunderna är viktiga för ett framtida arbete inom samtliga djurslag.