Covid 19-regler

Hygienregler
Tvätta händerna ofta!
Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket!
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du små droppar med smittämnen från att spridas runt dig eller fastna på dina händer. Släng alltid pappersnäs¬ duken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun!
Det kan vara svårt att låta bli, så tvätta händerna ofta med tvål och vatten för att få bort smittämnen.

Stanna hemma när du är sjuk!
Stanna hemma om du är sjuk. Då undviker du att smitta andra. Elever som uppvisar symptom kommer att ombes åka hem omedelbart.